| +34 933 177 849   Contacte 
 CATALÀ 

Barcelona Auditors, S.L.P. és una societat de professionals de l’auditoria. Constituïda a Barcelona, l’abril de 1988, com a firma independent d’auditoria amb un doble enfocament: la prestació de serveis d’auditoria a petites i mitjanes empreses (PIMES) que, a l’entrada en vigor de la Llei 19/1988 esdevindran obligades a auditar els seus comptes anuals, i no entrar en conflicte d’interessos amb els professionals dels camps jurídic i fiscal que ja prestaven serveis en les esmentades empreses.

Al llarg dels més de 20 anys d’activitat al sector hem consolidat el nostre doble enfocament d’independència, vers els nostres clients i els seus assessors.

Hem actuat, i actuem, en sectors tan diversos com són els següents: alimentari, automoció, agències de viatges, construcció, consultoria, ferreteria industrial, enginyeria, màquines recreatives i d’atzar, químic, sanitari, transports, transformacions del plàstic, tèxtil.