| +34 933 177 849   Contacte 
 CATALÀ 

La nostra firma està especialitzada en la prestació de serveis d’auditoria i consultoria en els camps econòmic i comptable. Malgrat disposar del coneixement precís per treballar l’àmbit de la consultoria fiscal, ens mantenim fidels al principi de no-prestació d’aquest servei per evitar incórrer en competència amb d’altres assessors que poguessin tenir els nostres clients.

Barcelona Auditors està legalment reconeguda per a l’exercici de l’auditoria a Espanya, mitjançant la seva inscripció en el ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes) i la seva actuació professional i la dels seus membres estan subjectes a les Normes Tècniques i Deontològiques emeses per les Corporacions Públiques representatives dels auditors com el Registre d’Economistes Auditors, dependent del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, així com les Normes Tècniques i Deontològiques pròpies del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Els valors i principis que regeixen l’activitat de la nostra firma i dels professionals que hi col·laboren, són:

Confidencialitat.

Independència.

Objectivitat.

Tracte personalitzat.

Esperit d’equip.

Formació continuada dels nostres professionals.