| +34 933 177 849   Contacte 
 CATALÀ 


El nostre treball professional no es dirigeix tan sols, a l’emissió d’un informe; considerem imprescindible tenir un ampli coneixement de les inquietuds dels nostres clients, així com de la seva realitat econòmica i financera, amb l’objectiu d’oferir el millor servei atenent les seves peculiaritats.

Auditoria de comptes anuals

Informes especials d’auditoria requerits per la normativa mercantil

Auditoria d’entitats no lucratives

Altres actuacions professionals